สาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   UTCC KINDERGARTEN
    
    กรอกใบสมัครออนไลน์   ที่นี่    
                            หรือ    
    สมัครเรียนโรงเรียนสาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย    
    ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ดาวน์โหลดใบสมัคร WORD  PDF    

    พิมพ์หรือกรอกข้อมูลแล้วส่งใบสมัครได้ที่: อีเมล riece@riped.utcc.ac.th    
    หรือส่งใบสมัครด้วยตัวเองที่ หรือไปษณีย์(ems)มาที่:
สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย (คลิ๊กแผนที่)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาคาร 21 ชั้น 7 เลขที่ 126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงรัชดาภิเษก เขต ดินแดง กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 02-697-6644