Data dictionnary NSO Version

 

Data dictionnary (Version)    Data Request
  ข้อมูลให้บริการปี พ.ศ. 2528-2556
 
 
Years (B.E.)Years (A.D.)Data Dictionary Quarter 1Data Dictionary Quarter 2Data Dictionary Quarter 3Data Dictionary Quarter 4
25281985 download download download
25291986downloaddownload
25301987 downloaddownload download
25311988download download
25321989 download download download
25331990 download
25341991 downloaddownload download
25351992downloaddownload download
25361993 download download
25371994 download download download
25381995download download
25391996 downloaddownloaddownload
25401997 download download
25411998downloaddownload download download
25421999downloaddownload download download
25432000downloaddownloaddownload download
25442001 downloaddownloaddownload download
25452002downloaddownloaddownload download
25462003downloaddownloaddownload download
25472004 download downloaddownload download
25482005 downloaddownload download download
25492006downloaddownloaddownload download
25502007 download download download download
25512008download download download download
25522009downloaddownload download download
25532010downloaddownload download download
25542011downloaddownloaddownload download
25552012downloaddownloaddownload download
25562013download
  หากท่านต้องการขอข้อมูล กรุณากรอกแบบฟอร์มออนไลน์   คลิ๊ก